پاور پوینت مهارت کنترل خشم همراه با راه کار های کاربردی در 10

پاور پوینت مهارت کنترل خشم همراه با راه کار های کاربردی در 10

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاور پوینت مهارت کنترل خشم همراه با راه کار های کاربردی در 10

3,000 تومان قیمت

پاور پوینت مهارت کنترل خشم همراه با راه کار های کاربردی در 10

ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺧﺸﻢ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ .

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻢ ﺗﺎﻥ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﻘﺼﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ .

ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺮژﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﺍﺣﻤﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ .

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﺪ: ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ .

ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ،  ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﻭ ﺍﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ؟

در این پاور پوینت در اسلاید به تشریح این موضوع پرداخته شده است.


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره